Menu Sluiten

Inschrijven

 • Er kan online ingeschreven worden tot en met 4 juni 19:00 uur.
 • Het inschrijfgeld bedraagt 11 euro per persoon per onderdeel.
 • Buitenlandse atleten die aan de 10000 meter deel willen nemen wordt verzocht contact op te nemen met Dave Klink (dave@goudenspike.nl).
 • Houd rekening met de richtprestaties! Dit zijn geen limieten, maar geven wel een indicatie over de kans om toegelaten te worden tot de wedstrijd. Vermeld je beste prestatie in 2022 of 2023.
 • Atleten van de categorie U20 die mogelijk kunnen voldoen aan de limiet voor deelname aan het EK U20 mogen zich inschrijven, ook als zij de richtprestatie nog niet hebben behaald. Zij worden dan meegenomen in de screeningsvergadering. Dit geeft geen garantie op een startplek. Duidelijkheid daarover wordt gegeven kort na de sluiting van de inschrijving.
 • Tijdens de periode van inschrijving zal een voorlopig chronoloog beschikbaar zijn. Het definitieve chronoloog wordt bepaald na sluiting van de inschrijving.
 • De organisatie behoudt zich het recht om atleten buiten de selectie of inschrijftermijn toe te laten, dit gaat niet ten koste van reeds toegelaten atleten. 

Deelname-eisen en selectie

 • Indien er meer inschrijvingen zijn dan het tijdschema toelaat, zal er een selectie plaatsvinden. Selectie vindt plaats op basis van de beste prestatie. Hiertoe dienen de atleten bij inschrijving een beste prestatie op te geven, met vermelding van plaats en datum. De prestatie dient in 2022 of 2023 te zijn behaald en indien van toepassing geldige wind te hebben (≤ +2.0m/s) en behaald te zijn met senioren gewicht/horde hoogtes.
 • Voor alle onderdelen geldt dat er een voor-inschrijving vereist is van minimaal vijf deelnemers, en er tot de avond voorafgaande aan de wedstrijd minimaal 3 deelnemers staan ingeschreven. Een onderdeel vindt geen doorgang indien niet aan deze voorwaarden is voldaan. 
 • De organisatie behoudt zich het recht om het maximaal aantal deelnemers naar boven bij te stellen (m.a.w. meer deelnemers toe te laten).
 • Indien een selectie wordt toegepast op de aanmeldingen, wordt hierover uiterlijk op dinsdag 6 juni gecommuniceerd (via atletiek.nu). 
 • Het onderdeel Kogelslingeren voor mannen en vrouwen wordt gelijktijdig afgewerkt. Dit is ook van toepassing voor het onderdeel verspringen U20.